DESULFIZATOR ZA SMANJENJE ZAGAĐENJA ZRAKA IZ INDIVIDUALNIH KOTLOVNICA

Autor: MERIM ALIČIĆ

Tvrtka: JP Elektroprivreda BiH Rudnik uglja ''Kreka'' d.o.o. Tuzla

Država: Bosna i Hercegovina

e-mail: merim.alicic@gmail.com

Individualne kotlovnice  su najveći zagađivači zraka u zimskim mjesecima. Usljed sagorijevanja uglja, dolazi do emisije dimnih plinova iz dimnjaka,  čiji uticaj na zdravlje čovjeka, najviše ima sadržaj SO2 (sumpordioksid) u dimnim plinovima. Nakon izlaska dimnih plinova iz dimnjaka, te usljed svoje težine (2,3 kg/m3) i vezivanja sa vlagom u zraku, odnosno kondenzacije dimnih plinova, a koji su teži od vazduha – zraka (1,29 kg/m3), dolazi do povratka dimnih plinova na zemlju – tlo, sumpordioksida i na taj način dolazi do zakiseljavanja zemljišta u prostoru oko dimnjaka.

Dimni plinovi koji su nešto lakši,  oni će se izvjesno vrijeme zadržavati u zraku i boravak ljudi u tom zagađenom prostoru sa SO2, je direktna izloženost ljudskog organizma bolesti i  mogućnosti pojave raka. Jer dovoljno je samo 48 h, da se ćelije u ljudskom organizmu počinju pretvarati u kiselinu, ukoliko se boravi u kiseloj sredini (zagađena sredina sa sumpordioksidom).

Godine 1931. njemački znanstvenik Otto Heinrich Warburg (1883.-1970.) primio je Nobelovu nagradu za pronalazak osnovnog uzroka raka. Dr Warburg je otkrio da je stanična kiselost istiskuje kisik, a pomanjkanje kisika u stanicama stvara kiselu sredinu. Dr Warburg je rekao: “Pomanjkanje kisika i kiselost su dvije strane iste medalje: ako netko ima jedno, ima i drugo”. “Oduzmete li zdravoj stanici 35% njenog kisika, možete je pretvoriti u stanicu raka za samo dva dana”, tvrdio je dr Warburg. “Sve normalne stanice imaju apsolutnu potrebu za kisikom, ali tumorske stanice mogu živjeti bez njega.   Što znači dovoljno je samo dva dana boravka  u zagađenoj kiseloj sredini (zagađenu sumpordioksidom) i  ćelije se počinju pretvarati u rak. Pretjerana kiselost krvi i tkiva  je jedan od glavnih okidača svih bolesti i degenerativnih stanja. Ljudska krv ima pH vrijednost između 7.3-7.4 kao i morska voda. Ako pH krvi padne ispod 7.1 ili se povisi iznad 7.5 odmah se manifestiraju simptomi neuravnoteženosti. Smrt može brzo nastupiti ako se ne uravnoteži pH vrijednost.

Hemijski sastav uglja  čini sedam hemijskih elementa ( S-sumpor, C-ugljenik, H-vodonik, N-azot, O – kiseonik, W-vlaga i A-pepeo). Samo tri hemijska elementa  uz pomoć kiseonika O iz vazduha gore (S-sumpor, C-ugljenik, H-vodonik). Sumpor je žute boje, pri sagorijevanju zajedno sa ugljenikom i vodonikom učestvuje u oslobađanju toplote stvarajući sumpordioksid (SO2) i sumportrioksid (SO3).  Bez obzira što dio sumpora sagorijeva, on je nepoželjan u gorivu jer produkti njegovog sagorijevanja štetno djeluju na elemente kotlovskog postrojenja i zagađuju okolinu.

Postrojenje za smanjenje emisije SO2 iz individualnih ložišta, radi na tom pricipu da se tokom sagorijevanja uglja, postepeno iznad plamena u ložištu ili u sami  dimnjak (zona dimnih plinova) injektira suhi kreč ili krečnjak. Pri čemu dolazi do hemijskog vezivanja – reakcije krečnjaka koji se injektira pomoću mlaznice sa SO2 u dimnim plinovima, te se na taj način SO2 umjesto u dimne plinove odlazi u šljaku. Postrojenje je automatski regulisano pomoću senzora SO2, koji mjeri emisiju SO2 na izlazu iz dimnjaka i u slučaju prekoračenja dozvoljene vrijednsti SO2, kompresor se uljučuje i injektira nove količine krečnjaka u zonu dimnih plinova.