DALL-E

Autor: NERMIN ĆORALIĆ

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ, mag.ing.el.

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Država: Hrvatska

e-mail: danijel.eskericic@gmail.com

DALL-E AI je inovativna platforma osmišljena za stvaranje vizualnih sadržaja pomoću umjetne inteligencije. Svoj naziv dobila je kao spoj imena umjetnika Salvador Dalí i lika iz knjige “Alice u zemlji čudesa”, što ukazuje na njenu sposobnost stvaranja kreativnih i neočekivanih slika. DALL-E AI koristi duboko učenje kako bi generirala slike na temelju opisa i upita korisnika. Na primjer, može stvoriti slike neobičnih predmeta ili situacija koje nisu nužno postojale u stvarnom svijetu. Njezina inovativnost leži u sposobnosti razumijevanja koncepta i pretvaranja apstraktnih ideja u vizualne reprezentacije. DALL-E AI transformira način na koji ljudi komuniciraju i izražavaju svoje ideje putem vizualnih medija, nudeći neograničene mogućnosti kreativnog izražavanja.