D-mobitel

Autor: DARON LJUBIĆ

Mentori: NATALIJA KIRČENKOVA i KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA

Škola: OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE

Category:

Mobitel je danas nezamjenjiv u načinu komuniciranja. Ovaj model sastavio sam od gotovih dijelova uz pomoć lemljena. Model je u potpunosti u funkciji.