CO:BIT-19

Autor: LUKA VUKOVIĆ

Mentor: Branko Stantić

Škola: Osnovna škola „Matija Gubec“ Tavankut, R. Srbija

Category:

Uporaba micro:bit-a u sprečavanju širenja koronavirusa.

Jedan micro:bit koristi se kao toplomjer pri ulasku učenika u školu. Micro:bit se preko komadića alu-folije prisloni na čelo učenika, stranom na kojoj se nalazi procesor. Pritiskom na taster „A“ započinje mjerenje temperature. Vreme mjerenja podešeno je programom, a za vreme mjerenja na zaslonu micro:bit-a prikazuje se prikladna animacija. Nakon isteka predviđenog vremena na zaslonu se brojčano prikazuje izmjerena temperatura. Pritiskom na taster „B“ micro:bit je spreman za novo mjerenje. Kako bi se pojačao efekt i učenicima mjerenje bilo zanimljivije koristi se ZIP Halo s 24 svjetleće RGB diode, čija se svjetlost mijenja ovisno o izmjerenoj temperaturi. Prema zadatku, granična vrijednost je 37°C. Ako je temperatura manja od 37°C pali se zeleno svjetlo, ako je točno 37°C žuto-bijelo svjetlo i ako je veća od 37°C crveno svjetlo.

Drugi micro:bit koristi se za izbjegavanje dodirivanje lica prije nego što to učinimo. Uređaj je napravljen u vidu narukvice i osim vizualnim prikazom na ekranu micro:bit-a, upozorava nas i alarmom pomoću zvučnika povezanog na micro:bit. Učenik sjedi u klupi sa narukvicom na ruci. Ruka na kojoj je micro:bit približi se licu i pritiskom na taster „A“ zabilježe se očitavanje akcelerometra u navedenom položaju sa nekoliko uračunatih varijacija (po y osi). Nakon toga program uspoređuje zabilježena očitavanja sa trenutnim očitavanjem akcelerometra. Ako dođe do podudaranja, oglašava se alarm i prikazuje se sliku koronavirusa na zaslonu micro:bit-a. Pritiskom na taster „B“ micro:bit je spreman da zabilježi nova očitavanja.