BOR I KUGLICA

Autor: LANA KOZIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

MATERIJAL: KARTON, VRUĆE LJEPILO, TEMPERE , SALVETE