BLIND RUBIK’S CUBE

Autor: MATEJ ANDROIĆ, LUKA GREDELJ, IVAN KLEČAR

Mentor: DIJANA KARAČIĆ

Škola: OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA

BLIND RUBIK’S CUBE- inovacija pomaže i slijepim osobama da razvijaju svoju motoriku i koncentraciju na kreativan i zabavan način.

Inovacija olakšava slijepim osobama igru tako, da su umjesto boja označene taktilne točkice koje omogućavaju snalaženje pri pravilnom završetku igre u što kraćem vremenu.