Biosinteza nanomaterijala i njihova primjena u medicini

Autor: Mykhailo Shtopko

Tvrtka/Fakultet/Škola: National Center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukrajina

e-mail: yevhen.kudriavets@man.gov.ua

Svrha istraživanja je dobivanje nanočestica selena, kvantnih točaka građenih od kadmijeva selenida, naprednog i kompleksnog lijeka, putem biološke sinteze u cilju ispitivanja njegove toksičnosti za mikroorganizme tehnikom bojenja stanica epitela kvantnim točkama. Nanočestice selena najprije se sintetiziraju uz pomoć bakterije Bacillus thuringiensis. Bakterije ne postaju otporne na lijek.