BIOSENZOR POVRŠINSKIH AKUSTIČNIH VALOVA UTEMELJEN NA GRAFENU FUNKCIONALIZIRAN SA ANTI-ALFA-FETOPROTEIN MONOKLONALNIM ANTITIJELOM, ZA DIJAGNOSTIKU RAKA JETRE

Autor: VOICU Ioan Stefan, PALLA-PAPAVLU Alexandra, ANTONIAC Vasile Iulian, MICULESCU Florin, SEMENESCU Augustin, COSTOIU Mihnea Cosmin, MATES Ileana-Mariana, PRISECARU Delia -Alexandra

Tvrtka: University POLITEHNICA of Bucharest

Država: ROMANIA

e-mail: asemenescu2002@yahoo.com

web: www.pub.ro

Izum se odnosi na biosenzor za brzu i jednostavnu dijagnostiku raka jetre kvalitativnim i kvantitativnim određivanjem tumorskog biljega – alfa-fetoproteina (AFP) izravno iz krvi (bez potrebe za izdvajanjem seruma). Senzorski osjetljivi dio predstavlja funkcionalizirani grafen s anti-alfa-fetoprotein monoklonskim antitijelom koji se izravnim laserski induciranim prijenosom (LIFT) taloži na površinu senzora površinskih akustičnih valova (SAW).