BICIKL SA RELUKTANTNIM POGONOM

Autor: ZDRAVKO CRNJAC

Država: Hrvatska

e-mail: zcrnjac1@gmail.com

Felga i rotor imaju međusobno pomaknute nazubljene željezne polove. Reluktantni moment se stvara zbog reluktancije (promjenjivog magnetskog otpora) s obzirom na položaj rotora i felge. Sila djeluje tako da zub felge želi postaviti u poravnati  položaj maksimalnog induktiviteta odnosno minimalne  reluktancije. Nakon što se rotor postavi u poravnati položaj, napaja se sljedeća faza u odnosu na koju se felga nalazi u neporavnatom   položaju te se javlja sila koja ponovo zakreće rotor u novi poravnati položaj. Svaka faza se napaja nezavisno iz svoje grane asimetričnog polumosnog pretvarača.

U ovoj izvedbi namotaji su serijski povezani radi smanjenja ulazne struje.  Pogon je sa komutiranom reluktancijom.

PREDNOSTI:  Jednostavnija i jeftinija izvedba-namotaji su  samo na statoru, na felgi nema namotaja ni skupih permanentnih magneta, manje je zagrijavanje, električna pogreška jedne faze ne utječe na drugu fazu.