BEZKONTAKTNI INDIKATOR NAPONA

Autor: PATRIK RIHTAR

Mentor: ŽELJKO BLAŽEK

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

Namjena ovoga indikatora je kontrola prisutnosti napona u vodičima sa kojih ne trebamo skidati izolaciju da bi ostvarili galvansku vezu. Stavljanjem vrha indikatora u blizinu vodiča koji je pod naponom i pritiskom na tipku zbog utjecaja električnog polja led dioda će zasvijetliti i time nam dati do znanja da je vodič pod naponom. Posebnost ovog indikatora je vrlo niska cijena izrade.