Betonski blok od laganog kompozitnog materijala

Autori: Arash Faraji & Amin Hesabi

Tvrtka/Fakultet/Škola: Azheer central co

Država: Iran

e-mail: arash.faraji@hotmail.com

Osnovne sirovine za proizvodnju ovog inovativnog kompozitnog betona su aerirani pijesak i plastični otpad, poput boca za bezalkoholna pića. Te su sirovine dostupne u velikim količinama i stoga su troškovi proizvodnje ove vrste betona puno manji nego kod drugih građevinskih materijala.

Izvrsna svojstva na visokim i niskim temperaturama, akustička svojstva, čvrstoća, otpornost na potrese i požare uz brojne druge odlične karakteristike predstavljaju prednost blokova Heblex u usporedbi s postojećim materijalima poput kamena za popločavanje.