BESKONTAKTNI UREĐAJ ZA DEZINFEKCIJU RUKU

Autor: LEONA GRANOŠA

Mentor: Maja Mačinko

Škola: Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb

Category:

S obzirom na trenutnu COVID situaciju, odlasci iz kuće u školu i natrag traže da se odnosimo prema sebi i drugima sa pažnjom i visokim higijenskim standardima. U tu svrhu Leona je izradila beskontaktni uređaj za dezinfekciju ruku kako bi se pri povratku iz škole ili dućana dodatno osigurala prije ulaska. Uređaj je u potpunosti autonoman, i koristi senzore za svoj rad.