BALUN ZA PICIGIN

Autor: IVICA LUKAČ, mag.ing.mech.

Udruga: Dalmatinski inovatori Tesla

Država: Hrvatska

e-mail: dalmit@dalmit.hr

web: https://www.dalmit.hr

Prvi dizajn Baluna za picign osmišljen je 2018. godine u Splitu, a radi se o balunu/loptici  s kojom se igra picigin. Igra je nastala u Splitu te se od Prvog svjetskog rata igra na splitskim plažama, Bačvicama i Firulama. Izgled  se sastoji od obrisa plaža Bačvice (Baće) i Firule (Fire) s prepoznatljivim mulom sa kojeg su se ne tako davno izvodili ludi skokovi i dvije male stine u moru pod nazivom krumpir i palačinka poznate samo lokalnom stanovništvu. Društvena igra Picigin koja je nekulturna baština Republike Hrvatske upisana u Registar Republike Hrvatske pod brojem Z-6154.