AUTONOMNA FARMA

Autori: NEDŽAD DELIĆ, ZUKO HAMZA i PALOŠ ALEN

Mentori: ADMIR AKŠAMOVIĆ, dipl.ing.el. i MAJDA ČURTIĆ-HODŽIĆ, dipl.ing.el.

Škola: Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Samoodrživ sistem koji funkcioniše bez prisustva čovjeka. Glavna funkcija joj je zamjena ljudskog faktora i bolji pregled stanja u kom se farma nalazi. Implementiranjem automatskih sistem farme dobili bi mogućnost proširenja kapaciteta.