AUTOMATSKI TERMOELEKTRIČNI SUSTAV ZA TERMALNU ODONTOMETRIJU S HLAĐENJEM PUTEM ISPARAVANJA

Autori: Ismailov Tagir Abdurashidovich, Khazamova Madina Abdulaevna, Ragimova Tamila Arslanovna, Abakarov Tagir Abakarovich, Ragimov Muslim Azamatovich

Tvrtka: FSBEI HPE Daghestan State Technical University, Republic of Dagestan

Država: Ruska federacija

e-mail: dstu@dstu.ru

Sustav se sastoji od skupa aktivnih elemenata, termoelektričnih modula, programabilnog napajanja i kontrolne jedinice, toplinskih senzora i prijenosnog prekidača. Utvrđuje položaj pacijentovih zubi, vrši odabir mikromodula za primjenu na svakom pojedinom zubu i propušta električnu struju kroz njih, što stvara toplinski efekt, te bilježi reakciju pacijenta.