Automatski sustav za praćenje pažnje vozača

Autori: TOADER Eusebiu, PAVĂL Mihaela, MILICI Dan Laurenţiu, BOBRIC Crenguţa Elena, IRIMIA Daniela, VLAD Valentin, NIȚAN Ilie, GRAUR Adrian

Fakultet: Stefan cel Mare University of Suceava/ Faculty of Electrical Engineering and Computer Science/ Electrotechnical Department

Država: Rumunjska

e-mail: costel@usm.ro

Automatski sustav za praćenje pažnje vozača sukladno izumu sastoji se od sustava s dva senzora za procjenu elektrodermalnog otpora (7) i (7 ‘) na vozačevoj ruci, pulsa (9), sile kontakta ruke i kola upravljača (8), ubrzavanja vozila (4), kuta pod kojim se kolo upravljača nalazi (5) i njegovih vibracija (6), a smješten ja na kolu upravljaču putem pokrova. Dohvaćeni se podaci obrađuju pomoću sustava prikupljanja podataka mikrokontrolerima koji određuje je li položaj ruku na kolu upravljača ispravan te dopušta li vozačevo stanje daljnju vožnju.