Automatski sustav upravljanja naredbama

Autori: TOADER V. Eusebiu, POIENAR Mihaela, MILICI Mariana Rodica, RAȚĂ Gabriela, PRODAN Cristina, VLAD Valentin, NIȚAN Ilie, UNGUREANU Constantin

Tvrtka/Fakultet/Škola: Stefan cel Mare University of Suceava

Država: Rumunjska

e-mail: costel@usm.ro

internet stranica: www.usv.ro

Izum se odnosi na sustav automatskog upravljanja naredbama, koji korisnik daje poluzi, napravljen na temelju procjene elektrodermalnog električnog otpora i kontaktne sile.

Sustav automatskog upravljanja naredbama prema izumu sastoji se uglavnom od sustava poluga (1), koji je osiguran mikrokontrolerom za prikupljanje elektrodermalnog signala (2), preuzetog od dva elektrokonduktivna senzora od biokompatibilnog materijala (3) i (3 ‘) , adapterski krug (4) i senzor sile (5), pomoću kojih se utvrđuje jesu li naredbe koje je dao korisnik ispravne ili je poluga aktivirana pogreškom.