AUTOMATSKI REGULATOR JAČINE ZVUKA NA TELEVIZORU

Autori: ALEKSA BALAŽEVIĆ, DARIJO BAŠIĆ PALKOVIĆ, MILOŠ TOMIĆ

Mentor: ROBERT TOT

Škola: Tehnička škola "Ivan Sarić" Subotica, R. Srbija

Uređaj koji ume da nauči IR signale, daljinjskog upravljača,  za smanjenje zvuka. Korisnik podesi jačinu na uređaju i kada se prebaci kanal koji ima jači zvuk, ili krene reklama sa jačim zvukom ili neko želi da pojača više od podešenog, uređaj automatski smanjuje zvuk na podešenu vrednost.