Automatska samoposluga za beskućnike sa hologramskim uputstvom za upotrebu

Autori: NATALIJA JANKOVIĆ i NINA MILOVANOVIĆ

Mentori: STEVICA JANKOVIĆ i NATALIJA DIKOVIĆ

Škola: Osnovna škola „Petar Leković“, Požega, R. Srbija

Uređaj koji smo osmislili može da se sastoji se od velikog broja mikrobitova, velikog broja servo motora (mi smo ovde, zbog naših ograničenih tehničkih mogućnosti, upotrebili po 4 mikrobita i 4 servo motora), piramidalnog video holograma, led lampi, provodnika i baterija za napajanje.

Automatska samoposluga za beskućnike je zamišljena da bude dostupna 24 sata svim osobama koje budu imale potrebu za njom. Uređaj se sastoji od određenog broja zatvorenih “sandučića” (bokseva). U te “sandučiće”, socijalne i humanitarne organizacije, ostavljaju osnovne stvari neophodne za život: hranu, vodu, čaj, odeću, obuću, osnovna sredstva za ličnu higijenu (sapun, četkica i pasta za zube i sl). Pored svakog “sandučića” se nalazi mikrobit na kome se ispisuje šta se trenutno nalazi u datom “sandučiću” (hrana, odeća, lična higijena…)

Iznad automatske samoposluge nalazi se piramidalni video hologram sa  uputstvom za upotrebu samoposluge. Osoba koja nema svoj dom i stalne izvore prihoda, trebalo bi da ode do određene socijalne ili humanitarne ustanove gde bi dobila poseban “lični kod” za otvaranje ovih “sandučića”. U našem projektu ovaj “lični kod” se sastoji od slova A i B (na mikrobitu tasteri A i B). Budući korisnik naše samoposluge može sam da bira kombinaciju svoga koda . Kada budući korisnik odabere svoj kod, od socijalne ustanove dobija karticu ili narukvicu na kojoj se nalazi izabrani kod (u slučaju da korisnik zaboravi svoj kod, da može da se podseti istog). Sa tim svojim kodom, korisnik naše samoposluge, dolazi do našeg uređaja i ukoliko mu je potrebna hrana pritiska tastere A i B na mikrobitu i tako ukucava svoj kod, na kraju ukucani kod potvrđuje istovremenim pritiskom tastera A i B. Tada se “sandučić” otvara i korisnik ima 15 sekundi da “uzme” hranu iz “sandučića”. Nakon 15 sekundi “sandučić” se zatvara i na mikrobitu se pojavljuje X, što znači da je taj “sandučić” trenutno ispražnjen. Znak X će biti “ispisan” na tom mikrobitu sve dok socijalne i humanitarne organizacije ponovo ne napune taj “sandučić”, a zatim će mikrobit ponovo ispisivati šta se nalazi u njemu. Na isti način korisnik naše samoposluge može preuzeti i ostale stvari koje su mu potrebne (odeća, obuća, pribor za ličnu higijenu, vodu, čaj i sl.).