Automatizirani sustav gospodarenja medicinskim otpadom

Autor: Li-Yu, Chang

Tvrtka: Taiwan Math/Science Circle (TWMC)

Država: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Medicinski otpad u bolnicama često je kontaminiran stoga je važno da bolnice stvore dobro planirani sustav recikliranja koji sprječava širenje patogena i bakterija. Većina medicinskog otpada reciklira se ručno, što može dovesti do kontaminacije ili onečišćenja. Automatizirani sustav gospodarenja medicinskim otpadom opremljen je kamerom koja snima i analizira medicinski otpad. Informacije programiraju središnji dozator da se nagne u određenom smjeru, dopuštajući medicinskom otpadu da padne u odgovarajući spremnik za recikliranje.