AUTOMATIZACIJA PROCESA MOKROG ODVAJANJA SITNIH ČESTICA IZ UZORAKA GEOLOŠKOG MATERIJALA SA SMANJENOM POTROŠNJOM VODE I ENERGIJE

Autori: MARKO CVETKOVIĆ i HRVOJE ČIČEK

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Država: Hrvatska

e-mail: marko.cvetkovic@rgn.unizg.hr

web: www.rgn.unizg.hr

Ovdje predstavljena inovacija minimizira angažman operatera samo na pripremu uzorka dok je cijeli ostali proces u potpunosti automatiziran. Utrošak vode je smanjen na 5 l grijane vode po uzorku, što je dovoljno za održavanje protoka u sustavu jer ista voda recirkulira pomoću pumpe (utrošak el. energije 0,78 kWh). Zastoji u sustavu radi opstrukcije protoka u potpunosti se anuliraju primjenom ispiranja s gornje i donje strane uzorka, čime se dodatno smanjuje angažman operatera u radu uređaja. Jedna od bitnih stavki je korištenje ispranih mikročestica gline u fluidu za ispiranje koje rade mikroabraziju na preostalom materijalu uzorka. To  ubrzava proces mokrog razdvajanja čestica i čistoću rezultantnog uzorka za uspješne optičke analize. Sustav za recirkulaciju i ispiranje izrađeni su na 3D printeru kao i kućište za upravljački sustav koji je u cijelosti projektiran i izrađen za ovu namjenu dok su mlaznice preuzete iz niskotlačnog sustava za navodnjavanje.