Automatizacija doma pomoću WhatsAppa

Autor: DOMINIK LEŽAIĆ

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ, mag.ing.el.

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

Automatizacija doma pomoću aplikacije za razgovor WhatsApp. Sklopom se uključuje i isključuje svijetlo pomoću WhatsAppa. Kada se pošalje poruka preko WhatsAppa svijetlo se uključuje, isključuje ili prikazuje stanje svijetla.