Asinkrono upravljanje koračnih motora na robotu za prenošenje terata realizirano na FPGA sklopu

Autori: KARLO MIKULACO, FILIP GEMBEC

Mentor: DENIS GENTILINI

Tvrtka/Fakultet/Škola: Tehnička škola Pula

Država: Hrvatska

e-mail: denis.gentilini@skole.hr

Srce robota je mikroupravljačka pločica Arduino Mega 2560 koja se programira preko Arduino IDE sučelja. Na nju se nadovezuje autorska senzorska pločica za proširenje. Pogonskim motorima i motorom za dizalicu upravlja se također preko autorske pločice, uređaj (FPGA sklop) dozvoljava vanjskom mikroupravljaču da upravlja koračnim motorima odvojeno od ritma procesora. Mikroupravljač (FPGA)  unosi podatke o količini koraka, smjeru i brzini koračanja. Upravljanje je realizirano kroz asinkronu digitalnu logiku. Autorsko djelo su i senzori za praćenje crte, infracrveni senzori za mjerenje udaljenosti („sudarni senzori“).