Asinkroni upravljač koračnih motora realiziran na FPGA sklopu

Autor: FILIP GEMBEC

Mentor: DENIS GENTILINI

Tvrtka/Fakultet/Škola: Tehnička škola Pula

Država: Hrvatska

e-mail: denis.gentilini@skole.hr

Uređaj koji dozvoljava vanjskom mikroupravljaču da upravlja koračnim motorima odvojeno od ritma procesora. Unutarnja građa upravljača dozvoljava redoslijedno odrađivanje naredbi. Mikroupravljač unosi podatke o količini koraka, smjeru i brzini koračanja. Podatci se unose kombinacijom paralelnog i serijskog komuniciranja. Upravljač ima prekidni ulaz za prisilno zaustavljanje kretanja motora. Kontrola je realizirana digitalnom logikom generiranom u FPGA sklopu.