ARITMETIČKA JEDINICA ZA AKCELERIRANJE RADA NEURONSKIH MREŽA REALIZIRANA NA FPGA UPRAVLJAČU

Autori: Luka Dobrilović i Filip Gembec

Mentor: Denis Gentilini

Škola: Tehnička škola Pula

Ovaj rad postiže svoju funkcionalnost u obliku modula koji može odrađivati stotine paralelnih aritmetičkih operacija, kombinacijskom logikom bez vremenske domene. U ovoj realizaciji uređaj množi veliki broj ulaznih vrijednosti s referencama i zatim zbraja produkte množenja, sve se to odvija trenutno bez vremenska domene.

Vrijednosti se unose kroz naš prilagođeni serijski komunikacijski protokol.