ARDUINO UNO – senzor zamućenosti

Autor: MATEO GAVIĆ

Mentor: DAMIR BOŠNJAK

Škola: Tehnička škola Zagreb

Rad je namijenjen u obrazovne svrhe za uvježbavanje primjene mikroupravljača (ARDUINO-UNO). Učenici mogu učiti programiranje mikroupravljača i njegovu praktičnu primjenu sa senzorom zamućenosti.