ARDUINO POV SA BLUETOOTH UPRAVLJANJEM

Autor: VUKAŠIN ŽIROVIĆ

Mentor: Snežana Vranješ, Msc profesor informatike i tehnike

Škola: OŠ ''Žarko Zrenjanin'', R. Srbija

Category:

Rad predstavlja način primene elektronskih uređaja za potrebe marketinga. Nastao je kao izraz želje da se napravi nešto što je vizuelno zanimljivo oku posmatrača te jednoga dana i upotrebi i u komercijalne svrhe te marketinške kampanje.

POV je pojava prilikom koje se čini da je objekat stalan iako do oka posmatrača slika dolazi sa regularnim prekidima. Ovaj efekat se koristi i kod animacije i izrade crtanih filmova pošto ljudsko oko ne vidi više od 10 do 12 slika u sekundi (npr. ako diodu palimo i gasimo više od 30 puta u sekindi posmatraču će izgledati kao da je ona stalno upaljena).

U  projektu ovaj efekat je upotrebljen za ispisivanje teksta prilikom rotacije i paljenja i gašenja diode u tačno određenom momentu nakon punog kruga rotacije što se detektuje senzorom magnetnog polja. Nakon detektovanog punog kruga diode se pale i gase u predefinisanim razmacima čime se dobija efekat stalno upaljene diode na istom mestu te je na taj način moguće programski izdefinisati paljenje diode u cilju ispisivanja teksta u vazduhu. Ovo je posebno vizuelno zanimljivo osobi koja to posmatra te bi u marketingu moglo naći značajnu primenu i lakše i brže privući potencijalne komitente i kupce različitih proizvoda, te njihov dolazak i ulazak u za njih do tada nove prostore trgovina i sl.