ARDUINO POV SA BLUETOOTH UPRAVLJANJEM

Autor: VUKAŠIN ŽIROVIĆ

Mentor: Snežana Vranješ, Msc profesor informatike i tehnike

Škola: OŠ ''Žarko Zrenjanin'', R. Srbija

Rad predstavlja način primene elektronskih uređaja za potrebe marketinga. Nastao je kao izraz želje da se napravi nešto što je vizuelno zanimljivo oku posmatrača te jednoga dana i upotrebi i u komercijalne svrhe te marketinške kampanje.

POV je pojava prilikom koje se čini da je objekat stalan iako do oka posmatrača slika dolazi sa regularnim prekidima. Ovaj efekat se koristi i kod animacije i izrade crtanih filmova pošto ljudsko oko ne vidi više od 10 do 12 slika u sekundi (npr. ako diodu palimo i gasimo više od 30 puta u sekindi posmatraču će izgledati kao da je ona stalno upaljena).

U  projektu ovaj efekat je upotrebljen za ispisivanje teksta prilikom rotacije i paljenja i gašenja diode u tačno određenom momentu nakon punog kruga rotacije što se detektuje senzorom magnetnog polja. Nakon detektovanog punog kruga diode se pale i gase u predefinisanim razmacima čime se dobija efekat stalno upaljene diode na istom mestu te je na taj način moguće programski izdefinisati paljenje diode u cilju ispisivanja teksta u vazduhu. Ovo je posebno vizuelno zanimljivo osobi koja to posmatra te bi u marketingu moglo naći značajnu primenu i lakše i brže privući potencijalne komitente i kupce različitih proizvoda, te njihov dolazak i ulazak u za njih do tada nove prostore trgovina i sl.