ARAbot

Autori: DINEL HAMZIĆ, AMEL DIVOVIĆ i VEDAD MULAOSMANOVIĆ

Mentor: AKŠAMOVIĆ ADMIR

Škola: Srednja elektrotehnička škola Sarajevo

Država: Bosna i Hercegovina

e-mail: admiraksam@gmail.com

ARAbot je robotska ruka čija je namjena prvenstveno olakšavanje fizičkog rada čovjeku. Mogla bi se koristiti u skladištima za prenošenje raznih predmeta ili za popravku različitih mašina uz pomoć klješta i raznih drugih alata koji se mogu priključiti na ruku.