APLIKACIJA ZA VJEŽBANJE I PRAĆENJE TRČANJA

Autor: TOMISLAV JUKIĆ

Mentor: mr.sc. MIRKO MESIĆ, dipl. ing.

Škola: Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Android aplikacija je otvorenog koda za vježbanje i praćenje trčanja. Temelji se na MVVM oblikovnom obrascu. Pruža korisniku slobodu prilikom izrade vježbi i kontrolu nad izvođenjem. Omogućuje i praćenje trčanja uz iscrtavanje putanje na Google mapi.