APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE PARKIRNIM MJESTIMA

Autor: MATEJ GALIĆ

Mentori: MARIO TRETINJAK i MATEA BIOČIĆ

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

Osnovni cilj ove aplikacije je olakšavanje pronalaska parkirnih mjesta u nekom gradu i garaži. Sve potrebne podatke poput broja slobodnih mjesta, kao i razina temperature, vlage, tlaka i kvalitete zraka na parkingu moguće je pogledati u aplikaciji. Također, aplikacija ima svoju lokalnu bazu u koju se spremaju podaci prilikom registracije/prijave korisnika. U svakom trenutku ako dođe do kakvih promjena u aplikaciji, može se javiti korisnicima.