Aplikacija LiverBrain

Autor: Ewa Wunsch, PhD, Dorota Koziarska, PhD, Bartosz Muczyński MEng

Tvrtka: Pomeranian Medical University in Szczecin

Država: Poland

e-mail: cttpum@pum.edu.pl

web: www.pum.edu.pl

Aplikacija LiverBrain dizajnirana je za probir minimalne jetrene encefalopatije (MHE) kod ciroze jetre. Alat se sastoji od niza neuropsiholoških testova koji pokrivaju simptome MHE, a koje pacijent sam provodi. Rezultat testa izračunava algoritam i pacijent ga može poslati on-line svom liječniku radi daljnjeg savjeta.