ALGORITAM ZA BRZO PREPOZNAVANJE LITOTIPOVA POVRŠINSKIH UZORAKA NA PRIMJERU KARBONATA

Autor: dr. sc. TOMISLAV MALVIĆ, red. prof.

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Država: Hrvatska

e-mail: tomislav.malvic@rgn.unizg.hr

web: https://www.rgn.hr/hr/

Prepoznavanje (stijenskoga) litotipa je izazovan postupak. Može se obaviti uporabom osnovnih ili posebnih geoloških karata, ali je često povezan s nesigurnostima odredbe na mikro smjestištima. Tijekom takvih postupaka slike izdanaka mogu se dobiti dronom ili ručnim foto-aparatom, što ostavlja otvorenim pitanje mjerila. To je moguće riješiti uporabom matematičkih algoritama (makroa) za analizu slika dostupnim kroz programski paket ImageJ. Pri tomu je nužno imati barem jedan sigurno određeni uzorak (poznata litologija i starost), smješten na istoj geološkoj karti gdje se (unutar nekoliko kvadratnih kilometara) uzimaju novi te numerički uspoređuju s oglednim, računajući razliku vrijednosti točaka na odgovarajućim slikama. Različite litologije (a onda ponekad i starosti) razlikovat će se prema boji izraženije negoli uzorci istoga litotipa. Takva analiza je načinjena na uzrocima iz Gorskoga kotara (list „Delnice“) uzetim blizu Crnoga Luga (Praprot, dolomiti, gornji trijas) i Lokvi (Kamenjak, vapnenac, srednja jura). Rezultati su korisni i primjenjivi za precizne geološke odredbe na terenu.