Household/Office 2023

AI Smart Home

Autor: KUN-MAO CHEN CHENG-HUNG TSAI CHEN,JIAN-YI CHEN,WEI-CHENG CHEN,YONG-ZIH

Company: Cheng Shiu University

Country: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Scroll-Type Eco-Friendly Slippers

Autor: YANG,YA-CHUNG LEE,SHIH-CHEN WANG,TSUI-LAN TSENG,HAOYUN SHEN,JIAYING

Company: Overseas Chinese University

Country: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Bag with both holding liquid container and temperature-controlled functions

"

Autor: JO-PENG TSAI; SHU-CHING YANG; CHENG-HUANG WENG; SHU-HUI LIU;

Company: Far East University

Country: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

"

Pop-up kitchen PIA

Author: DARKO ŠPILJARIĆ

Company: DIZZ CONCEPT d.o.o.

Country: Croatia

e-mail: darko.spiljaric@dizzconcept.com

web: www.dizzconcept.com

“Cobra” shower handset, which dispenses shampoo/gel from its own container at the push of a button

Author: SLAVKO VUKOVIĆ

Organization: Dalmatinski inovatori Tesla - DALMIT

Country: Croatia

e-mail: vukovics@gmail.com

LAMINATED ARMCHAIR MADE OF ASH, MAHOGANY AND OAK WITH INNOVATIVE DESIGN

Author: BOGOSAV PAVLOVIĆ

Organization: Dalmatinski inovatori Tesla - DALMIT

Country: Croatia

e-mail: bobeto.st@gmail.com